Galerie Kaple představí malby Jany Farmanové

Galerie Kaple představí malby Jany Farmanové

Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí připravuje slavnostní vernisáž výstavy s názvem ENSO – kruh, která se uskuteční 16. září 2020 v 18 hodin. Představí zde slovenskou malířku, vedoucí Ateliéru Malby na Akademii umění v Banské Bystrici, Janu Farmanovou. Výstavu můžete shlédnou paralelně s výstavou Ateliéru v Galerii Sýpka až do 13. listopadu 2020. Kurátorem výstavy je Lezsek Wojaczek a Alexandra Tamásová.

Jana Farmanová patří mezi výrazné malířky-figuralistky. Prostřednictvím tradičního média obrazu vstupuje do diskurzivních témat současnosti. Tím přispívá k aktualizaci výrazových možností současné malby, neboť ji znovu dostává do živého společenského kontextu.

Malby této autorky obsahují kvality čistoty, jednoduchosti a zároveň vážnosti. Její malířská tvorba se dotýká především osobního života. Maluje sebe i svoji rodinu, přičemž zkoumá vztahy mezi matkou a dcerami, dětský svět či přeměnu děvčete v ženu.

Výstava v Galerii Kaple dostala název Enso – kruh a Alexandra Tamásová, jedna z kurátorek výstavy uvádí: „ENSO teda znamená cestu, aj koniec cesty; proces aj výsledok; plnosť aj prázdnotu."

Výstavu je možné zhlédnout ve všední dny mimo pondělí od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17 hodin. Více informací naleznete na stránkách www.kzvalmez.cz.